מי אנחנו?


עמותת 'מדור לדור' מיסודה של קהילת היהודים ההרריים (יהודי קווקז), שואפת לחברה שוויונית ומכילה המכירה והמכבדת את המורשת התרבותית של מגוון האוכלוסיות החיות בחברה לקידום מוביליות חברתית-כלכלית בפריפריות הגיאו-חברתיות שתשפיע על דורות הבאים.

כיום עמותת 'מדור לדור' פועלת למעלה מעשור ב-11 ישובים הנמצאים בפריפריה הגאו חברתית. מקימה גרעינים משימתיים בני המקום, שרואים עצמם מחויבים לעשייה החברתית הפועלים למען האוכלוסיות המוחלשות בישובים אלו, מעודדת מנהיגות חברתית והתנדבות ע"י מימוש עצמי שיוצרת שייכות ומחוייובת לחברה.